Vrh B narozený 18. 1. 2021 / litter B DOB 18. 1. 2021

Deníček štěňátek naleznete zde

BEST WINX Daikira Aussies

BRIGHT ECLIPSE Daikira Aussies

BARBARO Daikira Aussies

BRAVE KELSO Daikira Aussies

BUTCH RED RUM Daikira Aussies

BE DELIGHT MY FIRE Daikira Aussies

Mother

Raven

Rodiče / parents:

Father: JJ Rusty (WTCH Tenth Creek Ranch QUICKSTEP AFTDcsd)

Mother: Kira (DAIKIRA Valkar JS – E, RS – O, GS – E, DNA – VP)

Jméno / name: AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies
Přezdívka / surname: Raven
Chovatel / breeder: Martina Řepová, CHS / kennel Daikira Aussies, CZ
Majitel / owner: Martina Řepová
Rodokmen / pedigree: zde / here
Datum narození / DOB: 17. 12. 2016
Barva / color: červená s bílými znaky a pálením / red copper and white
Váha / weight: 14,5 kg
Výška / height: 50 cm
Ocas/ tail: dlouhý, bez zálomku / long
Chrup / teeth: úplný, skus nůžkový / full dentition, scissor bite

Chovná fena / brood bitch (KCHBO)
Povahový test / character test:
95 bodů ze sta / 95 points (100 is max)
+ netradiční aport / non-traditional fetch

Zdraví / health:

DKK 0/0  / HD A (MVDr. Michal Čáp)
DLK 0/0  / ED 0/0 (MVDr. Michal Čáp)
OCD nepostižen / OCD free (MVDr. Michal Čáp)
Spondylóza / spondylosis negativní / clear (MVDr. Čáp)

DOV prostá / eyes clear (4. 11. 2019, 1. 2. 2017)
HSF4 negativní / clear (by parentage)
MDR1 normal / normal (by parentage)
CMR1 +/- / carrier (Genomia)
CEA negativní / clear (Genomia)
PRA-prcd negativní / clear (Genomia)
DM (SOD1) negativní / clear (by parentage)

Zkoušky, tituly / exams, titles:

FCI agility: LA1
ASCA agility: RS – N

2.vicemistr Evropy dogfrisbee 2022 – SPTF / 2. vice – champion od The European Dogfrisbee Championship 2022 – SPTF

1.vicemistr Evropy dogfrisbee 2018 – Freestyle starters / 1. vice – champion od The European Dogfrisbee Championship 2018 – Freestyle starters

Výsledky / results:

FFFF 2020 – 2. místo v kategorii SPRF / 2. place in SPTF

Bye bye Summer 2019 – 2. místo v kategorii SPTF / 2. place in SPTF

Mistrovství České republiky australských ovčáků v agility 2019 – 4. místo – družstva / The Czech Australian shepherd championship in agility 2019 – 4. place – squads

Mistrovství České republiky dogfrisbee / Czech dogfrisbee Championship – SPTF 10. místo / 10. place

Mistrovství Evropy dogfrisbee / European Dogfrisbee Championship – Open Freestyle 48/120, SPTF 10/170

Zkoušky agility Praha – 7. MARP Agi Duo zkoušky – první běh 3. místo, druhý běh 1. místo / agility exams Prague – first run 3. place, second run 1. place

7. místo na Mistrovství České Republiky v dogfrisbee 2018 – kategorie Freestyle open / 7. place at the Open Dogfrisbee Czech Championship 2018 in Freestyle open

2. místo v Last Chance Freestyle na Mistrovství České Republiky v dogfrisbee 2018 / 2. place in Last Chance Freestyle at The Dogfrisbee Czech Championship 2018

2. místo na Mistrovství Evropy v dogfrisbee 2018 v kategorii Freestyle Starters / 2. place at The Dogfrisbee European Championships 2018 – Freestyle starters

1. místo ve Freestyle Starters na Brněnských psích dnech 2018 / 1. place in Freestyle Starters at Brno`s dogs days 2018

Father

Jacy

Rodiče / parents:

Father: Starstuff`s MOST WANTED DNA – VP

Mother: WTCH Irn Bru Black Forest WILLOW OFTDm ATD-Md DNA-VP

Jméno / name: WTCH Blackforest Betula Pendula ATD-Ms AFTD-Xs AFTDcdm GS-E JS-E RS-O RN DNA-VP
Přezdívka / surname: Jacy
Chovatel / breeder: Carmen Czieszo, kennel Blackforest, Finland
Majitel / owner: Susanne Schwarzmann & Roland Hofeneder, kennel Let`s talk about Aussies, Austria
Rodokmen / pedigree: zde / here
Datum narození / DOB: 25. 1. 2018
Barva / color: černý s bílými znaky / black bicolor, red factor
Váha / weight: 18 kg
Výška / height: 52 cm
Ocas / tail: dlouhý, bez zálomku / long
Chrup / teeth: úplný, skus nůžkový / full dentition, scissor bite

Zdraví / health:

DKK 0/0 / HD A
DLK 0/0 / ED 0 / 0
OCD nepostižen / OCD free

DOV prostý / eyes clear ( to 26. 05. 2020)
HSF4 negativní / clear
MDR1 normal / normal
CMR1 negativní / clear
CEA negativní / clear
PRA-prcd negativní / clear
DM (SOD1) negativní / clear
NCL6: negativní / normal
Nestabilita kyčlí 1 a 2 / Hüftgelenksinstabilität 1&2: negativní / normal
MH negativní / normal
HUU negativní / normal
IGS3 negativní / normal
Podsaditý ocas / stubby tail negativní / normal
Von Willebrandova choroba / Von Willebrand disease typ 1 negativní / normal

Všechny DNA testy byly provedeny v laboratoři Certagen / all tests were performed in a Certagen laboratory

Zkoušky, tituly / exams, titles:

FCI agility: LK1 (LA1)
ASCA agility: GS – N, JS – N, GS – O
FCI obedience / UO: ÖPO BH MHT
Pasení ASCA / herding ASCA: WTCH AFTD-Xs AFTDcdm

 

 

 

 

O Raven / about Raven (English below)

Raven se narodila v naší chovatelské stanici dne 17. 12. 2016. Je to náš druhý aussík. Je dcerou naší Kiry a úžasného JJ Rustyho z Holandska ze známeho JJ Ranche. Koluje jí v žilách krev skvělých pracovních liníí – JJ, Pincie Creek, Hangin` Tree, Slash V… Ze strany Kirušky má v rodokmenu také Hangin` Tree a Powerpack`s.

Raven je kopií svého otce v „červeném“ provedení :) Po otci zdědila obrovskou chuť do práce a potřebu se neustále mazlit – miluje lidi „všecho druhu“ včetně dětí. Po matce Kiře zdědila rychlost a přátelskou povahu vůči všemu živému. Žije s námi v domě (stejně jako Kira) a své doma si pečlivě hlídá – štěkotem hlásí pošťačku, lidi na ulici, souseda naproti (podotýkám ve své zahradě) i kdejakou kočku, ježka a každého holuba a ptáčka na terase :D
Raven je zdravě sebevědomá, vyrovnaná a také velice chytrá. Baví ji v podstatě cokoliv s námi – agility, dogfrisbee, procházky, výlety. Také, stejně jako její mamka, miluje vodu.
Raven byla od začátku připravována pro frisbee, kde získala, už jako mladičká, mnoho cenných „trofejí“. Její kariéra odstartovala v roce a půl, kde hned na prvních dogfrisbee závodech získala 1. místo v kategorii Freestyle starters na Brněnských psích dnech v roce 2018. Následovalo Mistrovství Evropy 2018, kde opět v kategorii Freestyle starters vybojovali s manželem skvělé 2. místo. Její čtvrtá soutěž bylo Mistrovství České republiky v roce 2018 – získala kvalifikaci pro SPTF i pro freestyle. Kvalifikaci pro freestyle si vybojovala na samotném Mistrovství ČR v Last chance – kde získala úžasné 2. místo a v samotném finále si vyzávodila skvělé 7. místo v konkurenci těch nejlepších. Následně další rok (tedy 2019) na Mistrovství Evropy v Itálii získali perfektní 10. místo v kategorri SPTF, kde bylo 170 soutěžících z 18ti různých zemí. Na Mistrovství ČR v dogfrisbee v roce 2019 vybojovala Raven krásné 10. místo v SPTF a její matka získala titul Mistr ČR 2019 v dogfrisbee v kategorii SPTF.
Nyní se však postupně s manželem věnují spíš agility, kde v polovině roku 2019 vstoupili na závodní dráhu i v této disciplíně. V agility, kromě mnoha umístění na různých závodech či zkouškách, získala krásné čtvrté místo na Mistrovství ČR Australských ovčáků v agility v družstvech. V roce 2020 se na Mistrovství ČR Australských ovčáků v agility umístila na krásném 6. místě v jednotlivcích v jumpingu. Po odchovu štěňátek se Raven vrátí zase ke svým milovaným frisbee distíčkům a agility.

* Více informací o Raven najdete na její stránce*

About Raven

Raven was born in our kennel on December 17, 2016. She is our second aussie. She is the daughter of our Kira and the amazing JJ Rusty from Netherlands from the famous JJ Ranch. The blood of great work lines circulates in her veins – JJ, Pincie Creek, Hangin` Tree, Slash V… From the side of Kira she also has Hangin` Tree and Powerpack`s in her pedigree.

Raven is a copy of her father in a „red“ version :) She inherited a big „will to please“ from her father and the need to constantly cuddle – she loves people „of all kinds“, including children. She inherited the speed and friendliness with all animals and other dogs from her mother Kira. She lives with us in our house (just like Kira) and carefully watches over her home – she barking to report the postman, the people on the street, the neighbor opposite (in his garden) and every cat, hedgehog and every pigeon and bird on the terrace: D
Raven is confident, balanced and also very smart. She enjoys everything with us – agility, dogfrisbee, walks, trips. She loves water like her mum Kira.
Raven was prepared for frisbee from the beginning, where she won many valuable „trophies“ as a young girl. Her career started when she was  one year and seven months old. She won in Freestyle Starters category at the Brno Dog Days in 2018 in her first dogfrisbee competition. Another success followed at the European Championship 2018, where she (with my husbend) won a great 2nd place in the Freestyle Starters category. Her fourth competition was The Open Czech Dogfrisbee Championship in 2018 – she qualified for SPTF and Freestyle. She won second place in qualification for Freestyle called „The Last Chance“ at The Open Czech Dogfrisbee Championship 2018 and in the final she won great 7th place. The following year (2019) at The European Dogfrisbee Championships in Italy, Raven won perfect 10th place in the SPTF category from 170 competitors from 18 different countries. At The Open Czech Dogfrisbee Championship in 2019 Raven won a beautiful 10th place in SPTF and her mother won the title The Dogfrisbee Champion in SPTF category for 2019.
Raven began devoting agility during 2019. In agility she won a several places in comptetitions and exams. She won a beautiful fourth place at The Czech Australian Shepherd Agility Championship 2019 in teams. In 2020, at The Czech Australian Shepherds Agility Championship, she placed a beautiful 6th place in individuals in jumping. After breeding the puppies, Raven will return to her beloved frisbee discs and agility.

*More info about Raven on her own page*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zájemce budeme vybírat pečlivě po osobním setkání. Podmínkou je trvalý kontakt s majitelem po celý život štěněte. Na oplátku se budete moci kdykoli obrátit na nás s dotazem, s radou či pomocí.
Upřednostňujeme domovy, kde se budou chtít budoucí majitelé věnovat psím sportům nebo pasení.

Štěňátka budou vyrůstat v našem domě. Pokud bude dobré počasí, mohou být venku na naší zahradě – samozřejmě pod dohledem. Budou zvyklá na běžný ruch domácnosti. Budou zvyklá na kontakt s ostatními lidmi a psy.
Štěňátka budou očipována, očkovaná, odčervená a budou mít vyšetření očí. Budou vybavena Europasem, průkazem původu a samozřejmě k nim bude řádná kupní smlouva. Dále k nim dostanete kopie všech dokumentů týkajících se rodičů (DNA testy, certifikáty,…)
Všechna štěňata budou mít dlouhé ocasy – nekupírované.
Štěňata dostanou hračky, krmivo a doplňky, deku, atd… pro první dny v novém domově.

We will choose the candidates very carefully after a personal meeting. One of the condition for obtaining ownership of the puppy will be a permanent contact with the owner. In return, you will have our full support in terms of advice and help. We are looking for future owners which will do some dogs sports (frisbee, agility, dogdancing) or herding.

Puppies will grow up in the house. If the weather will be good, puppies can be outside in the garden – with supervision, of course. They will used to the usual household activity. Puppies will used to contact to other dogs and people.
Puppies will be microchipped, vaccinated, dewormed and eye examined. All puppies will have a naturally long tail – no docked tail.
They will be equipped with the Europass, their pedigree and a sale contract. Furthermore, you receive copies of all documents relating to the parents (DNA tests, certificates, …).

Puppies will get some toys, food and supplements, blanket, ect… for first days in the new home.