Začátkem května očekáváme narození štěňátek. Matkou je naše Raven (AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies) a otcem je Bass (Lor A QUICKBEAM PAN AMERCAN). Štěňátka budou mít svělý potenciál pro pasení a psí sporty!

We are expecting puppies in early May. The mother is our Raven (AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies) and the father is Bass (Lor A QUICKBEAM PAN AMERCAN). Puppies will have great potential for herding and dog sports!

 

 

Lor A QUICKBEAM PAN AMERICAN
aka Bass

Chovatel / kennel: Lor A, USA
Datum narození / DOB: 9. 6. 2021
Barva / color: blue merle s bílými znaky / blue merle and white
Váha / weight: 18 kg
Výška / height: 50 cm

Zdraví / health

Zuby / teeth: chrup úplný, skus nůžkový /
full dentition, scissor bite
Ocas / tail: dlouhý (kupírovaný) / long (docked)

DKK 0/0  / HD A
DLK 0/0  / ED 0/0

DOV prostý / eyes clear (free to 26. 1. 2024)
HSF4 negativní / clear
CMR1: negativní / clear
CEA: normal / normal
PRA-prcd: normal /normal
MDR1: normal / normal
NCL6: normal / normal
NCL8: normal / normal
ICM (IGS): normal / normal
CD: normal / normal
HUU: normal / normal
EAOD: carrier
Lokus M (merle): mc (201) / Mh (269)

Tituly / titles

pasení / herding: STDs

věnuje se pasení, záchranařině, agility a dogfrisbee /
active in herding, rescue, agility and dogfrisbee

AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies
aka Raven

Chovatel / kennel: Daikira Aussies. CZ
Datum narození / DOB: 17. 12. 2016
Barva / color: červená s bílými znaky a pálením / red tri
Váha / weight: 15 kg
Výška / height: 50 cm

Zdraví / health

Zuby / teeth: chrup úplný, skus nůžkový /
full dentition, scissor bite
Ocas / tail: dlouhý / long

DKK 0/0  / HD A (MVDr. Michal Čáp)
DLK 0/0  / ED 0/0 (MVDr. Michal Čáp)
OCD nepostižena / OCD clear (MVDr. Michal Čáp)
Spondylóza / spondylosis: negativní / negative (MVDr. Čáp)

DOV prostá / eyes clear (free to 25. 1. 2024)
HSF4 negativní / clear
CMR1: carrier
CEA: normal / normal
PRA-prcd: normal /normal
MDR1: normal / normal
NCL8: normal / normal
ICM (IGS): normal / normal
CD: normal / normal
HUU: normal / normal
EAOD: normal / normal
Lokus M ( merle): m / m

Zkoušky / exams

LA1, LA2
RS – N, JS – N, GS – N, JS – O

The European Dogfrisbee Championship
2022 – 3. místo / place SPTF (154 competitors )
2018 – 2. místo / place Freestyle Starters (her fourth competition)
pravidelně kvalifikována na Mistrovství světa v dogfrisbee /
regularly qualifies for the World Dogfrisbee Championship

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Něco málo o rodičích

Raven i Bass mají ve svých rodokmenech skvělé pracovní psy z věhlasných pracovních linií. Většina těchto psů se pyšní titulem HOF.
Raven – JJ Ranch (Tenth Creek Ranch), Pincie Creek, Slash V, Hangin` Tree, Crown Point,…
Bass – Lor A, W Lazy J, Vest`s Bell, Silversledge, Crown Point, Hangin` Tree,…

Raven
Raven se narodila v naší chovatelské stanici, její maminkou je Kira (DAIKIRA Valkar) a tatínkem je JJ Rusty (Tenth Creek Ranch QUICKSTEP). Tatínek Rusty se věnoval práci s dobytkem a trialům, kde získal titul WTCH. Oba jeho rodiče se pyšní titulem HOF. Maminka Kira se věnuje agility a dogfrisbee, v roce 2023 vyhrála Mistrovství České republiky australských ovčáků v agility.
Raven je taková malá raketka. Miluje všechno, co může dělat s námi. Agility, dogfrisbee, procházky. Jako její maminka má moc ráda vodu. Má obrovský drive a neskutečné „will to please“, udělala by pro nás cokoli. Doma je Raven nejraději s námi na gauči. Miluje hlazení a všechny lidi – cizí, známé. Miluje svoji smečku a rodinu. Když někdo ze smečky nebo z nás dvou chybí, tak je nesvá a vydrží hodiny hlídkovat u francouzského okna a čekat, až se dotyčný vrátí. Vůči cizím psů je opatrná a jde si svojí cestou. S Raven se věnujeme dogfrisbee, kde je velmi úspěšná. Pravidelně se kvalifikuje na Mistrovství světa. Na Mistrovství Evropy získala v roce 2018 neuvěřitelné druhé místo ve Freestyle starters – byla to teprve její čtvrtá soutěž v životě. V roce 2022 přidala další „mistrovské“ místo – 3. místo na Mistrovství Evropy ve Slovinsku v disciplíně v SPTF, nechala za sebou 151 teamů! Závodí také v agility.

Bass
Bass se narodil v USA v chovatelské stanici Lor A, kde se věnují chovu Australských ovčáků od roku 1969. Jeho maminka Bounce se intenzivně věnuje práci na farmě, kde pomáhá se stádem dobytka. Dříve se věnovala výhradně trialům. Tatínek Flint byl hlavním pracujícím psem na farmě Lor A, pomáhal shánět, třídit a přemisťovat dobytek. Věnoval se také rally, obedience a agility.
Bass je mladý pes se skvělým pasecím instinktem a velkým talentem pro všechny psí sporty – kromě pasení se věnuje dogfrisbee, záchranařině a agility. Je to stejná raketa jako Raven. Miluje balónky a frisbee – velmi dobře chytá a má perfektní skoky. Doma je naopak klidný a rád se mazlí. Bass je rezervovaný vůči cizím lidem a jako správný australák hlídá. Pokud mu však dáte nějaké pamlsky, případně hodíte balonek, tak je s vámi kámoš :)

About parents

Both Raven and Bass have great working dogs from famous working lines in their pedigrees. Most of these dogs have HOF title.
Raven – JJ Ranch (Tenth Creek Ranch), Pincie Creek, Slash V, Hangin‘ Tree, Crown Point,…
Bass – Lor A, W Lazy J, West`s Bell, Silversledge, Crown Point, Hangin` Tree,..

Raven
Raven was born in our kennel, her mother is Kira (DAIKIRA Valkar) and her father is JJ Rusty (Tenth Creek Ranch QUICKSTEP). Dad Rusty worked with cattle and patricipated trials. He got the WTCH title. Both of his parents are HOF honorees. Mom Kira is aktive in agility and dogfrisbee and she competes in this discipline. She won the Czech Republic Championship of Australian Shepherds in agility in 2023.
Raven is such a little racket. She loves everything she can do with us. Agility, dogfrisbee, walks. Like her mother, she likes water very much. She has a great drive and an incredible „will to please“, she would do anything for us. At home, Raven likes to be on the couch with us. She loves cudling and she loves people – strangers, acquaintances. She loves her pack and family. When someone from the pack or from our family is missing, she keeps watch by the french window and waits for us. She is careful of strange dogs and goes her own way. Raven competes in dogfrisbee, where she is very successful. She regularly qualifies for the World Championships. At the European Dogfrisbee Championship in 2018, she won an incredible second place in Freestyle starters – it was only her fourth competition in her life. In 2022, she added another „championship“ place – 3rd place at the European Dogfrisbee Championship in Slovenia in the SPTF discipline, leaving behind 151 teams! She competes in agility too.

Bass
Bass was born in the USA in the Lor A kennel, where they have been breeding Australian Shepherds since 1969. His mother Bounce works on the large cattle farm. Previously she devoted herself exclusively to trials. Daddy Flint was a main ranch dog on the Lor A farm, He helped with  gather, sort and move the cattle. He also participated in rally, obedience and agility.
Bass is a active young dog with a great herding instinct and a great talent for all dog sports – in addition to herding, he does dogfrisbee, rescue and agility. He is the same rocket as Raven. He loves balloons and frisbees – he catches very well and has perfect jumps. At home he is calm and loves cuddling. Bass is reserved with strangers and, like a true Aussie, keeps watch. However, if you give him some treats or throw a balloon, he’s a friend :)

***

Zájemce budeme vybírat pečlivě po osobním setkání. Podmínkou je trvalý kontakt s majitelem po celý život štěněte. Na oplátku se budete moci kdykoli obrátit na nás s dotazem, s radou či pomocí.
Upřednostňujeme domovy, kde se budou chtít budoucí majitelé věnovat psím sportům nebo pasení.

Štěňátka budou vyrůstat v našem domě. Pokud bude dobré počasí, mohou být venku na naší zahradě – samozřejmě pod dohledem. Budou zvyklá na běžný ruch domácnosti. Budou zvyklá na kontakt s ostatními lidmi a psy.
Štěňátka budou očipována, očkovaná, odčervená a budou mít vyšetření očí. Budou vybavena Europasem, průkazem původu a samozřejmě k nim bude řádná kupní smlouva. Dále k nim dostanete kopie všech dokumentů týkajících se rodičů (DNA testy, certifikáty,…)
Všechna štěňata budou mít dlouhé ocasy – nekupírované.
Štěňata dostanou hračky, krmivo a doplňky, deku, atd… pro první dny v novém domově.

We will choose the candidates very carefully after a personal meeting. One of the condition for obtaining ownership of the puppy will be a permanent contact with the owner. In return, you will have our full support in terms of advice and help. We are looking for future owners which will do some dogs sports (frisbee, agility, dogdancing) or herding.

Puppies will grow up in the house. If the weather will be good, puppies can be outside in the garden – with supervision, of course. They will used to the usual household activity. Puppies will used to contact to other dogs and people.
Puppies will be microchipped, vaccinated, dewormed and eye examined. All puppies will have a naturally long tail – no docked tail.
They will be equipped with the Europass, their pedigree and a sale contract. Furthermore, you receive copies of all documents relating to the parents (DNA tests, certificates, …).

Puppies will get some toys, food and supplements, blanket, ect… for first days in the new home.