Plánujeme štěňátka na přelom roku 2023/2024.
Matkou vrhu C bude Raven. Otce vybíráme v pracovních liniích. Štěňata budou vhodná pro psí sporty (agility, dogfrisbee, atd.) a práci.

We are planning puppies at the turn of the year 2023/2024.
The mother of litter C will be Raven. The father will be from working lines. The puppies will be suitable for dog sports (agility, dogfrisbee, ect.) and work.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zájemce budeme vybírat pečlivě po osobním setkání. Podmínkou je trvalý kontakt s majitelem po celý život štěněte. Na oplátku se budete moci kdykoli obrátit na nás s dotazem, s radou či pomocí.
Upřednostňujeme domovy, kde se budou chtít budoucí majitelé věnovat psím sportům nebo pasení.

Štěňátka budou vyrůstat v našem domě. Pokud bude dobré počasí, mohou být venku na naší zahradě – samozřejmě pod dohledem. Budou zvyklá na běžný ruch domácnosti. Budou zvyklá na kontakt s ostatními lidmi a psy.
Štěňátka budou očipována, očkovaná, odčervená a budou mít vyšetření očí. Budou vybavena Europasem, průkazem původu a samozřejmě k nim bude řádná kupní smlouva. Dále k nim dostanete kopie všech dokumentů týkajících se rodičů (DNA testy, certifikáty,…)
Všechna štěňata budou mít dlouhé ocasy – nekupírované.
Štěňata dostanou hračky, krmivo a doplňky, deku, atd… pro první dny v novém domově.

We will choose the candidates very carefully after a personal meeting. One of the condition for obtaining ownership of the puppy will be a permanent contact with the owner. In return, you will have our full support in terms of advice and help. We are looking for future owners which will do some dogs sports (frisbee, agility, dogdancing) or herding.

Puppies will grow up in the house. If the weather will be good, puppies can be outside in the garden – with supervision, of course. They will used to the usual household activity. Puppies will used to contact to other dogs and people.
Puppies will be microchipped, vaccinated, dewormed and eye examined. All puppies will have a naturally long tail – no docked tail.
They will be equipped with the Europass, their pedigree and a sale contract. Furthermore, you receive copies of all documents relating to the parents (DNA tests, certificates, …).

Puppies will get some toys, food and supplements, blanket, ect… for first days in the new home.