Sportovní kynologie

Sportovní kynologie se dělí na tři oddíly. Oddíl A (pachové práce), oddíl B (poslušnost), oddíl C (obrana).

 

Pachové práce – stopa

Stopa může být různě dlouhá, může být několikrát zalomená a je na ní položen určitý počet předmětů.  Pokládané předměty by měly být z textilu či jiného podobného materiálu, která dobře pohlcuje pachy (předměty mají pach osoby, která je pokládá). Neměly by být barevně výrazně odlišné od terénu, ani příliš velké (u zkoušek ne větší než 100 x 50 x 10 mm). Kladeč (pokládá předměty a našlapuje stopu) v začátku stopy chvíli stojí/přešlapuje, aby zvýraznil pachovou stopu a označí se zapíchnutím kolíku vlevo. Ukončuje se tak, že po položení posledního předmětu pokračuje kladeč přímým směrem ještě asi 10 kroků. Pes může vypracovávat stopu a) na volno (nemá na sobě připnuté vodítko) nebo b) na stopovacím vodítku (dlouhém 10 m). Při nálezu předmětu ho pes zpravidla označí zalehnutím (jsou i jiné způsoby označení přemětu).

 

Poslušnost

Vychází ze základní ovladatelnosti psa. Přivolání (ať už jste v pohybu nebo stojíte, či pes je v pohybu nebo stojí), odložení psa, ovladatelnosti psa na vodítku nebo bez něj. Cílem je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Aby pes ovládál na povel změny polohy (sedni, lehni, vstaň), aby uměl setrvat určitou dobu v určité poloze, aby na povel vyběhl vpřed, na přivolání se vrátil zpět, atd. K základním cvikům poslušnosti patří také aportování (přinášení předmětů), které se skládá z odhození předmětu, vyslání psa pro donesení předmětu, odebrání předmětu a usednutí psa k noze. Může být „ztížené“ skokem přes překážku (a to směrem tam a zpět). Dále samostatné překonání překážek a) skokem do výšky (100 cm u velkých plemen b) skok šplhem (dvě stěny tvořící příkré „áčko“ – stěny dlouhé 1,9 m, jejiž kolmá výška je 1,8 m). Dalším „cvikem“ je klid psa při střelbě  = bez reakce na střelbu. Důležité je, aby pes všechny tyto cviky předváděl naprosto přesně a ihned po vydání povelu.

 

Obrana

Cviky obrany se skládají z několika částí. První je odhalení figuranta, které spočívá v průzkumu terénu. V přirozeném terénu musí být dostatek úkrytů, na cvičišti zástěny (v počtu 6). Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího. Povel “revír” lze vydat, když pes protíná osu postupu k maketě s ukrytým pomocníkem. Pes musí být opět rychlý a přesný, zástěny by měl těsně obíhat. Ve chvíli, kdy pes nalezne figuranta, oznámí jeho nalezení štěkotem. Nesmí firuranta napadnout, ani od něho odbíhat. Musí jej střežit do příchodu psovoda. Součástí obrany je také ochrana psovoda. Účelem je, aby pes chránil psovoda před útokem figuranta a pomáhal při odražení jeho útoku. Dalším cvikem je zadržení figuranta. Figurant předstírá útěk, psovod vypouští psa k zadržení figuranta. Při dostižení figuranta provede pes zákrok k jeho zadržení – zákus do rukávu. Jakmile figurant přestane klást odpor, pes ho musí pustit a střežit do příchodu psovoda. Mezi cviky obrany patří také odolnost psa vůči úderu.  Při samostatném přezkušování stojí psovod se psem v určené vzdálenosti proti figurantovi a drží psa za obojek. Na pokyn vydráždí figurant psa a provede útok. V okamžiku útoku vysílá psovod psa. Při úderu obuškem (měkký obušek asi 55 cm dlouhý a 2 cm silný.Je obalen kůží nebo jiným měkkým materiálem a opatřen poutkem) se musí brát ohled na stupeň náročnosti (zkoušky) a úder nesmí být vedem do míst, kde by mohlo dojít ke zranění psa. Po ukončení cviku přivolá psovod psa k noze.

 

Čerpáno z materiálu stránek Kynologie (kde se dozvíte více).